Информация за защита на личните данни.

Член 13 Регламент 679 на ЕС от 27 април 2016 г

Съгласно член 13 от „Европейски регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни, както и свободното движение на такива данни“ (от сега нататък „GDPR“), Costa D’Oro S.p.A. (наричан по-долу COSTA D’ORO) със седалище на Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto – (PG), като собственик, е длъжен да предостави на потребителите, които се свързват с домейна https://oliocostadoro.com ( независимо от целта на връзката) част от информацията, свързана с обработването на лични данни, извършвано там. Този документ представлява “Политика за поверителност” (подлежи на подходящи актуализации в бъдеще) на този сайт. За целите на тази информация, без да се засягат определенията, посочени в чл. 4 от GDPR означава:
Домейн Oliocostadoro.com: домейнът, достъпен чрез световната уеб услуга на Интернет, на адрес https://oliocostadoro.com, състоящ се от данни, приложения, технологични ресурси, човешки ресурси, организационни правила и процедури за придобиване, съхранение, обработка, обмен, извличане и предаване на информация.

1. Предупреждения и защита на непълнолетни
При обработването на личните данни ще се прилагат принципите на законосъобразност, коректност и прозрачност. Личните данни ще бъдат събирани за конкретни, изрични, легитимни цели (ограничаване на целта) и ще бъдат адекватни, уместни и ограничени по отношение на целите, за които се обработват (минимизиране на данните). Те винаги ще бъдат актуализирани и точни и ще се съхраняват за период от време, който не надвишава необходимото за целите на изпълнение на Договора, без да се засяга изпълнението на законови и данъчни задължения, които определят по-дълги времена за съхранение (ограничение за съхранение). Личните данни ще бъдат обработвани чрез приемане на всички подходящи мерки за сигурност, за да се гарантира тяхната цялост, поверителност и недостъпност от неоторизирани трети страни (цялостност и поверителност). Освен ако не е изрично посочено, предоставянето на лични данни чрез пунктовете за събиране на сайта е запазено за пълнолетни лица.

2. Референтни стандарти и правни основи на лечението.
Операциите по обработване, които ще ви обясним подробно по-долу, имат своето правно основание в правилата, уреждащи правото ви на защита на вашите лични данни, правото ви на поверителност и накрая в тези, които ви позволяват да изразите или оттеглите, на по всяко време, вашето информирано съгласие за операциите по обработване, а именно: Общ регламент 679 на ЕС от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни, както и свободното движение на такива данни; Информирано съгласие, изразено в съответствие с действащите разпоредби на закона (чл. 6 GDPR). Изпълнение на задължения или нареждания, които Администраторът на данни е задължен по закон или по нареждане на Органа (член 6 от GDPR).

III. – Естество на данните, които се обработват.

III.1. – Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейли до адресите, посочени на този сайт, включва последващо получаване на адреса на подателя, необходим за отговор на заявки, както и всички други лични данни, включени в съобщението. Конкретна обобщена информация ще бъде постепенно докладвана или показвана на страниците на сайта, създадени за конкретни услуги при поискване. Във всеки случай – когато се изисква от закона – ще бъдете питани от време на време за вашето съгласие за обработване на вашите лични данни. Само след вашето съгласие, когато е необходимо, ще бъдат или могат да бъдат обработвани, за посочените цели, следните категории лични данни, които ви засягат.

(1). – Общи лични данни, идентификационни данни.
като напр. Име и фамилия, Година на раждане, Пол, Адрес, Град, Област, E-mail адрес, Телефонен номер, Пощенски код

(2). – Технически обработки.
IP номерът и типът браузър, който използвате, за да се свържете с домейна https://oliocostadoro.com (неидентифициращи данни), също се обработват, автоматично се записват от устройствата за логическа защита и контрол на достъпа до домейна (LOG FILES). Такива лични данни ще бъдат използвани изключително за целите на контролиране на мрежовия трафик към домейна sistemae.it. Тази информация не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани заинтересовани страни, но която по самото си естество би могла, чрез обработка и свързване с данни, съхранявани от трети страни, ви позволяват да идентифицирате потребителите. Тези данни се използват единствено с цел получаване на анонимна статистическа информация за използването на сайта и за проверка на правилното му функциониране и се анулират веднага след обработката. Данните могат да се използват за установяване на отговорност в случай на хипотетични компютърни престъпления срещу сайта: с изключение на този случай, в момента данните за уеб контактите не се запазват повече от седем дни.

(3). – Бисквитки.
Освен това COSTA D’ORO извършва анонимни процедури за обработка и анализ на данните, свързани със страниците на домейна https://oliocostadoro.com, които посещавате, открити чрез файлове с бисквитки. С помощта на тези технологии (които позволяват да се разберат вашите предпочитания за навигация, чрез проверка на вече посетените области на домейна https://oliocostadoro.com) COSTA D’ORO може да персонализира услугите си според вашите нужди, без да прави неоторизирани регистрации необходимо. (Бисквитката се състои от поредица от данни, които уебсайтът изпраща на браузъра. Гореспоменатите данни могат също да се съхраняват на компютъра чрез анонимен маркер, който идентифицира компютъра, но не и потребителя.
Някои страници на COSTA D’ORO използват бисквитки, изпратени от COSTA D’ORO или от трети страни, и други технологии, за да предложат по-добра навигация в уебсайта.Можете да настроите браузъра си да получава предупреждение, преди да получи бисквитка, предлагайки по този начин възможността за приемайки го или не. Възможно е също да деактивирате бисквитките напълно. При деактивиране на бисквитките някои уебсайтове може да не работят правилно).

(4). – Конкретни категории лични данни.
В случай, че определени категории лични данни се събират чрез домейна COSTA D’ORO съгласно чл. 9 Регламент на ЕС 679/2016, ще бъдете информирани предварително и ще бъдете в състояние да изразите – в съответствие със закона – относително съгласие.

1. – Естество на приноса, източници на данни.
Предоставянето на вашите лични данни обикновено не е задължително, но в някои случаи е необходимо и следователно задължително, за да ви позволи да се възползвате от услугите и функциите на сайта.

IV.1. – Данни, чието предоставяне е необходимо.

IV.1.1. – Предоставянето на определени лични данни е необходимо и следователно задължително, за да обработим вашите конкретни искания; винаги сте свободни да не предоставяте личните си данни, но в този случай може да е невъзможно за администратора на данни да удовлетвори вашите искания, да отговори на вашите нужди или да ви накара да използвате в тяхната цялост всички функции, налични на сайта – Тези идентификации данните ще се обработват както на хартиен, така и на електронен носител и ще се съхраняват изключително от COSTA D’ORO за необходимото време. След тези времена на съхранение личните идентификационни данни ще бъдат автоматично изтрити.

IV.1.2. – Източници на данни.
Ние ще събираме вашите данни директно от вас чрез взаимодействието ви със сайта https://oliocostadoro.com

1. Цел на обработката.
COSTA D’ORO, в допълнение към необходимата обработка във връзка със законови задължения, разпоредби или произтичащи от заповедта на Органа, ще извърши, изключително с вашето съгласие, ако е необходимо, операциите, необходими, за да ви позволи да се възползвате от услуги и функции на сайта https://oliocostadoro.com и посочените в него услуги.

1. – Методи за обработка на вашите лични данни.
Във връзка с всички цели, посочени в предходните параграфи, вашите лични данни ще бъдат обект на компютърна и хартиена обработка и ще бъдат обработени чрез специфични компютърни процедури с цел персонализиране на услугите, които COSTA D’ORO може да ви предложи. Данните ще бъдат обработвани по такъв начин, че да се гарантира тяхната логическа и физическа сигурност и поверителност, и може да се извършва с помощта на ръчни, ИТ и телематични инструменти, предназначени за запаметяване, предаване и споделяне на данните. Логиката на лечението ще бъде тясно свързана с преследваните цели.

VI.1. – Сигурност и запазване на данните.

VI.1.1. – Вашите лични данни ще се съхраняват в рамките на Европейския съюз, свързаните политики за сигурност се преглеждат в съответствие със съответните най-добри практики.

VI.1.2 – Профилиране, автоматизиран процес на вземане на решения.
Освен това, което е необходимо, за да ни позволи да извършваме услугите, които ви позволяват да използвате услугите, предлагани на сайта, с изключение на това, което е посочено в нашата политика за бисквитки, ние не извършваме операции по профилиране във връзка с данните, събрани чрез това уебсайт.

VII. – Получатели на данни и трансфери в чужбина.

VII.1. – Ръководители и лица, отговорни за обработката на данни.
Следното може да узнае за личните данни, посочени в това разкриване, като Мениджъри или Лица, отговарящи за обработването: в рамките на COSTA D’ORO, квалифициран персонал, всеки ограничен до своите собствени умения и задължения и въз основа на възложените задачи и от дадените инструкции. извън COSTA D’ORO трети страни, също специално посочени като обработващи данни или лица, отговарящи за обработката – от които COSTA D’ORO използва за различни услуги и изключително за извършване на тези услуги – всеки ограничен до собствените си компетенции и задължения и на въз основа на възложените задачи и дадените инструкции.

VII.2. – Комуникация (на конкретни външни субекти) на данните.
COSTA D’ORO, за обикновени управленски, счетоводни и административни дейности, може да съобщи вашите лични данни, след получаване на вашето съгласие в съответствие със закона, когато се изисква, при спазване на мерките за сигурност, на трети страни доставчици на услуги с единствената цел да извършат заявената от вас услуга, като например: – компании за пощенски услуги, – адвокатски кантори и нотариуси, – консултанти, също в свързана форма, – други фирми за услуги, както и други субекти в съответствие с всякакви законови задължения (като институции, застрахователни компании , полицейски сили, съдебни органи и др.). Списъкът на тези субекти, на които могат да бъдат съобщавани данните, е на разположение в седалището на Администратора на данни.

VII.3. – Трансфер на лични данни в чужбина.
COSTA D’ORO не прехвърля лични данни в чужбина по собствена инициатива. Въпреки това някои трети страни, доставчици на услуги, може да имат своите сървъри физически разположени в чужбина (както в случая с доставчиците на електронна поща). В такива случаи предаването на данни в чужбина ще се извършва изключително в рамките и в съответствие с Регламент на ЕС 679/2016, член 44 ss.

VII.4. – Разпространение (до неуточнени външни субекти) на данните.
При никакви обстоятелства не могат да се разкриват лични данни.

VIII. – Права на заинтересованата страна.
Членове 15 до 22 от GDPR предоставят на заинтересованите страни упражняването на специфични права. Изкуството. 15 GDPR признава на заинтересованите страни правото на достъп до техните лични данни и получаване на копие. Правото на получаване на копие от данните не трябва да накърнява правата и свободите на другите. С искането за достъп заинтересованата страна има право да получи потвърждение от COSTA D’ORO дали нейните лични данни се обработват или не и да знае целите и категориите на обработваните данни, третите страни, на които се съобщават данните и ако данните се прехвърлят в държава извън ЕС с подходящи гаранции. Заинтересованата страна също има право да знае времето за съхранение на своите лични данни и има право да поиска коригиране на неточни данни и интегриране на непълни, анулиране (право да бъдеш забравен) при условията, посочени в чл. 17, GDPR, ограничаване на третирането, оттегляне на съгласието, преносимост на данните и правото на възражение, по всяко време и без да се обосновава, срещу третиране за целите на директния маркетинг. Правата могат да бъдат упражнени чрез електронна поща на адрес COSTA D’ORO или чрез обикновена поща на адреса, посочен по-долу. Администраторът на данни може да се наложи да идентифицира заинтересованата страна, като поиска да предостави копие от неговия документ за самоличност. Заинтересованата страна, която смята, че обработването на нейните лични данни нарушава разпоредбите на GDPR или на вътрешното законодателство за защита на личните данни, има право да подаде жалба до Гарантиращия орган за защита на личните данни със седалище в Рим, по реда на чл. 77 GDPR и/или да обжалвате пред съдебния орган. За да упражните тези права или да получите друга информация относно тях и по-общо обработката на лични данни, можете да изпращате заявки по електронна поща на следния адрес: privacy@oliocostadoro.com; – по обикновена поща до COSTA D’ORO, Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto – (PG).

1. – Оттегляне на съгласие Въпроси за поверителност Достъп и обратна връзка.
Ако имате въпроси или желаете да получите повече информация относно обработването на Вашите лични данни или упражняване на правата, посочени в предходната п. VI, можете да изпратите имейл до администратора на уебсайта COSTA D’ORO, като пишете на privacy@oliocostadoro.com. Можете също така да се свържете с нас на същия адрес за отговори относно управлението на информация от COSTA D’ORO. Преди COSTA D’ORO да може да ви предостави или промени каквато и да е информация, може да е необходимо да потвърдите самоличността си и да отговорите на някои въпроси. Нашият отговор ще бъде предоставен възможно най-скоро.

1. – Администратор на данни.
Администраторът на данни е COSTA D’ORO със седалище на Via Crispino Merini, 1 – 06049 – Spoleto – (PG).

1. – Отговорен за защитата на личните данни.
COSTA D’ORO не е пристъпил към назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни, тъй като не е било необходимо да го направи съгласно чл. 37 от Регламент на ЕС 679/2016.

XI.1. – Обработващи данни.
Пълният списък на обработващите данни е достъпен в централата. Тази задължителна информация подлежи на актуализиране в зависимост от евентуални промени в приложимите законови разпоредби.